Dharma & Martia

Dharma & Martia

دارما و مارتیا - حقوق دگرباشان در خاور میانه


”معادل سانسکریت هدف انسان در زندگی ”واژه دها رما” است. مطابق قانون ”دهارما” همه انسانها استعدادهای منحصر به فردی دارند که بایستی شکوفا شوند.براساس این قانون احتمال کشف این استعداد ها, زمانی بیشتر می شود که از خود بپرسیم
چه چیزی می توانم ببخشم؟ و نه اینکه: چه چیزی می توانم بدست آورم؟””اندرو متیوس”

مرتیا به معنی مردم در زبان اوستایی در كتيبه هاي هخامنشي و اوستايي آمده است – تازي شده آن انسان است.

لطفا برای اطلاعات بیشتر با مدیر دارما و مارتیا خانم نادیا ذابحی تماس حاصل بفرمایید.

کلیه تماس ها و مشارکت در فعالیت ها در این گروه محرمانه و با تاکید بر ایجاد فضای امن برای اعضا خواهد بود.

For contact: info@dharmamartia.org
http://www.dharmamartia.org

هفته آگاهي دگرجنس گونه

تاریخ نمای دگرباشانPosted by Nadia Zabehi Sun, November 20, 2016 15:34:48

معمولا دو هفته نخست ماه نوامبر يك دوهفته بزرگداشت منتهي به روز يادبود دگرجنس گونه مي باشد كه قربانيان خشونت دگرجنسگونه ستيزي را گرامي مي دارد.

روز يادبود دگرجنس گونه هر ساله در ٢٠ نوامبر روي مي دهد كه مدافعين دگرجنس گونه آگاهي از جامعه دگرجنس گونه را از طريق فعاليت هاي آموزشي و دفاعي بالا مي برند.

نخستين هفته با رويدادهاي ميزباني در محل هاي برگزاري كه محل برگزاري اصلي را احاطه كرده آغاز مي شود، در پي آن هفته ي دوم با اجراهاي بيشتر در محل اصلي برگزاري رويدادهاي عميق تر را به نمايش مي گذارد.

هدف هفته آگاهي دگرجنس گونه آموزش افراد دگرجنسگونه و با جنسيت تاييد نشده و مسايل در رابطه با تغير جنسيت يا هويت شان است.

تاريخچه

بسياري از لحظه هاي تاريخي محوري كه به حمايت دگرجنس گونه مرتبط است :

١٩٥٢ : "كريستين يورگنسن" در رسانه ملي ظاهر شد و براي نخستين بار دسترسي تعداد زيادي از افراد را به اطلاعات فراهم نمود.

١٩٦٤ ؛ "ريد اريكسون" بنياد آموزشي اريكسون را تاسيس نمود - نخستين بنيادي كه ميليون ها دلار براي ارتقاي كيفي دگرجنس گونه و همجنسگرا اهدا نمود.

١٩٧٢ : سويد تغيير جنسيت را قانوني نمود - نخستين كشور كه بطور قانوني شهروندان را براي تغيير جنسيت مجاز مي كند.

١٩٧٩ : شبكه بي بي سي يك برنامه مستند تلويزيوني به نام "يك تغيير جنسيت" درباره "جوليا گرانت" يك دگرجنس گونه مرد به زن پخش نمود.

١٩٨٦ : "لو سوليوان" سازمان "زن به مرد بين المللي" را تاسيس نمود. نخستين گروه براي مردان دگرجنس گونه كه هدف آن به چالش كشيدن اين ايده بود كه تمامي مردان دگرجنس گونه، همجنسگرا بودند.

١٩٩٨ : قتل "ريتا هستر" كه به دليل هويت جنسيتي به قتل رسيد، الهام بخش روز بين المللي يادبود دگرجنس گونه شد كه توسط "گوندولين آن اسميت" بنا نهاده شد.

١٩٩٩ : قتل "بري وينچل" سرباز ٢١ ساله پياده نظام ارتش ايالات متحده به دليل اين رخ داد كه او با "كالپرينا آدامز" قرار آشنايي گذاشت.

١٩٩٩ : نخستين برگزاري روز بين المللي يادبود دگرجنس گونه براي بزرگداشت قربانيان جرم هاي بر اساس تنفر ضد دگرجنس گونه.

٢٠٠٢ : "مركز قانون دگرجنس گونه" در سانفرانسيسكو تاسيس شد كه هدف آن تغيير قانون و نظرها در رابطه با افراد دگرجنس گونه بود كه آنها مي توانند يك زندگي بدون تبعيض بر پايه هويت جنسيتي داشته باشند.

٢٠٠٢ : سازمان "پروژه قانوني سيلويا ريورا" تاسيس شد كه خدمات قانوني و آموزشي فراهم مي كند و در جهت تغيير سياست ها كار مي كند.

٢٠٠٣ : "مركز ملي براي كيفيت دگرجنس گونه" توسط "مارا كيسلينگ" در واشنگتن دي سي تاسيس شد كه هدف آن پيشرفت برابري افراد دگرجنس گونه از طريق حمايت، همكاري و توانمندسازي است.

٢٠١٢ : "كميسيون فرصت استخدام برابر" اعلام نمود كه افراد دگرجنس گونه در مقابل تبعيض استخدام به دليل نقض فصل هفت قانون حقوق مدني سال ١٩٦٤ حفاظت شده اند.

اينها تنها تعداد كمي از لحظه هاي مهم بسياري است كه منجر به افزايش حمايت و آگاهي دگرجنس گونه شده اند.

يك مطالعه كه توسط "گري جي گيتس" در آوريل ٢٠١١ انجام گرفت به اين نتيجه رسيد كه ٣٪‏ افراد (٧٠٠ هزار نفر) در ايالات متحده خودشان را به عنوان دگرجنس گونه شناسايي كرده اند.

افراد دگرجنس گونه با مسايل بسياري در جامعه شان روبرو هستند كه موجب مي شود آنها احساس كنند كه در خطر هستند و ايمن نيستند.

يك نظرخواهي نشان داد كه ٥٠٪‏ افراد دگرجنس گونه مورد تجاوز يا حمله توسط يك شريك عاشقانه قرار گرفته اند.

افراد دگرجنس گونه، به علاوه آنهايي كه عاشقشان هستند يا دوستانشان به دليل درگير بودن بودن با آنها، تنها به دليل دگرجنس گونه بودن به قتل رسيدند.

بعضي از زنان دگرجنس گونه براي مبارزه عليه كساني به آنها حمله كردند دستگير شدند.

زنان و حاميان دگرجنس گونه از پيش با يكديگر متحد شدند و با برگزاري شورش ها عليه تبعيض نسبت به افراد دگرجنس گونه ايستادند.

هفته آگاهي دگرجنس گونه در پاسخ به كساني بنانهاده شد كه كشته شدند و به منظور برجسته كردن چالشي كه افراد دگرجنس گونه با آن مواجه مي باشند به زندان انداخته شدند.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

فيس بوك ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سايت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وب سايت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

كانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همكاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Transgender Awareness Week  • Comments(0)//dmblog.dharmamartia.org/#post104